Tỷ giá hối đoái Lia Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) Cedi Ghana (GHC)

¢

Bộ chuyển đổi Lia Thổ Nhĩ Kỳ/Cedi Ghana được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of the Republic of Turkey), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Cedi Ghana là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 1 378 080.4656 Cedi Ghana

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Cedi Ghana là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 680 379.4993 Cedi Ghana

bảng chuyển đổi: Lia Thổ Nhĩ Kỳ/Cedi Ghana

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 8 410.31 Cedi Ghana GHC
2 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 16 820.63 Cedi Ghana GHC
3 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 25 230.94 Cedi Ghana GHC
4 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 33 641.26 Cedi Ghana GHC
5 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 42 051.57 Cedi Ghana GHC
6 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 50 461.89 Cedi Ghana GHC
7 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 58 872.20 Cedi Ghana GHC
8 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 67 282.51 Cedi Ghana GHC
9 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 75 692.83 Cedi Ghana GHC
10 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 84 103.14 Cedi Ghana GHC
15 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 126 154.71 Cedi Ghana GHC
20 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 168 206.29 Cedi Ghana GHC
25 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 210 257.86 Cedi Ghana GHC
30 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 252 309.43 Cedi Ghana GHC
40 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 336 412.57 Cedi Ghana GHC
50 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 420 515.72 Cedi Ghana GHC
60 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 504 618.86 Cedi Ghana GHC
70 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 588 722.00 Cedi Ghana GHC
80 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 672 825.14 Cedi Ghana GHC
90 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 756 928.29 Cedi Ghana GHC
100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 841 031.43 Cedi Ghana GHC
150 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 1 261 547.15 Cedi Ghana GHC
200 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 1 682 062.86 Cedi Ghana GHC
500 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 4 205 157.15 Cedi Ghana GHC
1 000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY GHC 8 410 314.30 Cedi Ghana GHC

Lịch sử Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Cedi Ghana

Lịch sử của giá hàng ngày TRY /GHC kể từ Chủ nhật, 15 Tháng mười một 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 13780.804656139 Cedi Ghana

tối thiểu trên

  • 1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 6803.7949926689 Cedi Ghana
Date TRY/GHC
8 380.0353
8 395.1689
8 236.0010
8 080.2398
8 114.3230
8 205.5319
8 133.1451
8 624.7982
8 461.8859
8 610.2215
8 505.9458
8 548.9021
8 928.6508
8 697.1493
8 647.4073
8 748.7795
9 022.5882
9 071.2828
9 307.8080
9 510.0985
9 568.8078
9 462.5826
9 561.1080
9 525.9279
9 468.6067
9 697.1403
9 568.8522
9 357.4157
9 466.0986
9 427.2063
9 578.7019
9 479.8593
9 253.7060
9 100.8335
9 157.2850
9 581.8502
9 484.2158
9 550.3378
9 470.9029
9 443.2003
9 339.3842
9 574.9976
9 492.2225
9 474.6890
9 449.8216
9 472.8660
9 371.4867
9 345.1745
9 626.6831
9 190.9556