Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Ariary Malagasy

TRY

Sự phát triển của MGA / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Ariary Malagasy là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 154 919.0155 Ariary Malagasy

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Ariary Malagasy là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 14 561.7658 Ariary Malagasy