Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / franc CFA Tây Phi

TRY

Sự phát triển của XOF / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang franc CFA Tây Phi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 52 968.9594 franc CFA Tây Phi

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang franc CFA Tây Phi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 3 500.3042 franc CFA Tây Phi