Tỷ giá hối đoái Đô la Đài Loan mới (TWD) Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi (YUN)

$
YUN
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi TWD/YUN được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 241.0444 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 241.0444 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

Lịch sử Đô la Đài Loan mới / Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

Lịch sử của giá hàng ngày TWD /YUN kể từ Sunday, 15 November 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đô la Đài Loan mới = 2.7212358329452 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

tối thiểu trên

  • 1 Đô la Đài Loan mới = 2.3404550795855 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
Date TWD/YUN
2.6963
2.6918
2.6947
2.6946
2.6946
2.6930
2.6791
2.6739
2.6524
2.6529
2.6531
2.6571
2.6584
2.6354
2.6186
2.6031
2.6021
2.6015
2.6297
2.6431
2.6488
2.6376
2.6461
2.6463
2.6468
2.6435
2.6388
2.6304
2.6404
2.6365
2.6371
2.6372
2.6308
2.6244
2.6357
2.6332
2.6316
2.6287
2.6290
2.6326
2.6263
2.6210
2.6044
2.6129
2.6137
2.6134
2.6151
2.6116
2.6114
2.6004
chuyển đổi trong Kết quả -
1 TWD YUN 1 Đô la Đài Loan mới TWD = 2.70 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
2 TWD YUN 2 Đô la Đài Loan mới TWD = 5.39 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
15 TWD YUN 15 Đô la Đài Loan mới TWD = 40.44 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
50 TWD YUN 50 Đô la Đài Loan mới TWD = 134.82 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN

bảng chuyển đổi

Đô la Đài Loan mới (TWD)/Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi (YUN)
1 Đô la Đài Loan mới = 2.70 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
2 Đô la Đài Loan mới = 5.39 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
3 Đô la Đài Loan mới = 8.09 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
4 Đô la Đài Loan mới = 10.79 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
5 Đô la Đài Loan mới = 13.48 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
6 Đô la Đài Loan mới = 16.18 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
7 Đô la Đài Loan mới = 18.87 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
8 Đô la Đài Loan mới = 21.57 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
9 Đô la Đài Loan mới = 24.27 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
10 Đô la Đài Loan mới = 26.96 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
15 Đô la Đài Loan mới = 40.44 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
20 Đô la Đài Loan mới = 53.93 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
25 Đô la Đài Loan mới = 67.41 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
30 Đô la Đài Loan mới = 80.89 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
40 Đô la Đài Loan mới = 107.85 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
50 Đô la Đài Loan mới = 134.82 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
60 Đô la Đài Loan mới = 161.78 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
70 Đô la Đài Loan mới = 188.74 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
80 Đô la Đài Loan mới = 215.70 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
90 Đô la Đài Loan mới = 242.67 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
100 Đô la Đài Loan mới = 269.63 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
150 Đô la Đài Loan mới = 404.45 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
200 Đô la Đài Loan mới = 539.26 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
500 Đô la Đài Loan mới = 1 348.15 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
1 000 Đô la Đài Loan mới = 2 696.30 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi