chuyển đổi Vàng (XAU) Won Hàn Quốc (KRW)

XAU

Bộ chuyển đổi Vàng/Won Hàn Quốc được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Korea), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Vàng sang Won Hàn Quốc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Vàng = 245 039 597.8358 Won Hàn Quốc

Ngày xấu nhất để đổi từ Vàng sang Won Hàn Quốc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Vàng = 190 138 325.0983 Won Hàn Quốc

Tiền Của Hàn Quốc

bảng chuyển đổi: Vàng/Won Hàn Quốc

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Vàng XAU XAU KRW 2 014 174.69 Won Hàn Quốc KRW
2 Vàng XAU XAU KRW 4 028 349.38 Won Hàn Quốc KRW
3 Vàng XAU XAU KRW 6 042 524.07 Won Hàn Quốc KRW
4 Vàng XAU XAU KRW 8 056 698.76 Won Hàn Quốc KRW
5 Vàng XAU XAU KRW 10 070 873.45 Won Hàn Quốc KRW
10 Vàng XAU XAU KRW 20 141 746.89 Won Hàn Quốc KRW
15 Vàng XAU XAU KRW 30 212 620.34 Won Hàn Quốc KRW
20 Vàng XAU XAU KRW 40 283 493.78 Won Hàn Quốc KRW
25 Vàng XAU XAU KRW 50 354 367.23 Won Hàn Quốc KRW
100 Vàng XAU XAU KRW 201 417 468.90 Won Hàn Quốc KRW
500 Vàng XAU XAU KRW 1 007 087 344.50 Won Hàn Quốc KRW

bảng chuyển đổi: XAU/KRW

Lịch sử Vàng / Won Hàn Quốc

Lịch sử của giá hàng ngày XAU /KRW kể từ Thứ ba, 5 Tháng năm 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Vàng = 2 450 395.9784 Won Hàn Quốc

tối thiểu trên

1 Vàng = 1 901 383.2510 Won Hàn Quốc

Lịch sử giá KRW / XAU

Date XAU/KRW
2 008 705.9037
1 976 548.6484
1 976 587.7921
1 949 434.1258
1 945 683.5438
1 939 142.3131
1 958 768.4476
1 959 591.9143
1 922 749.3926
1 901 383.2510
2 014 593.0208
2 004 857.0979
2 045 464.9026
2 076 031.4496
2 046 105.3706
2 028 574.3406
2 027 360.6332
2 110 204.5733
2 057 479.1733
2 072 398.2734
1 997 641.2150
2 021 960.1251
1 974 477.6851
2 046 313.9609
2 091 642.8909
2 094 445.9121
2 147 558.1428
2 154 622.3523
2 169 111.5233
2 210 547.9278
2 212 979.3951
2 197 486.7260
2 233 243.7450
2 313 313.6963
2 293 434.0984
2 337 767.8866
2 294 904.3585
2 349 111.6847
2 406 101.5824
2 356 358.2363
2 349 835.0055
2 183 768.8566
2 170 058.2019
2 128 676.1456
2 126 770.0224
2 123 179.1337
2 084 508.2419
2 030 150.7236
2 130 433.4892
2 143 273.5568
2 125 792.4825
2 077 303.9441