Sự phát triển của Vatican Lira / Lev Bulgaria

VAL

Sự phát triển của BGN / VAL

Ngày tốt nhất để đổi từ Vatican Lira sang Lev Bulgaria là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Vatican Lira = 102.3607245 Lev Bulgaria

Ngày xấu nhất để đổi từ Vatican Lira sang Lev Bulgaria là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Vatican Lira = 100.1616510 Lev Bulgaria