Sự phát triển của Đồng Việt Nam / Won Hàn Quốc

VND

Sự phát triển của KRW / VND

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Won Hàn Quốc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Đồng Việt Nam = 92.25260 Won Hàn Quốc

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Won Hàn Quốc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Đồng Việt Nam = 46.26495 Won Hàn Quốc