chuyển đổi Ounce đồng (XCP) Đồng Việt Nam (VND)

XCP

Bộ chuyển đổi Ounce đồng/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Ounce đồng sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Ounce đồng = 35 618 208 486.9462 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Ounce đồng sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Ounce đồng = 20 714 047 810.0919 Đồng Việt Nam

Lịch sử Ounce đồng / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày XCP /VND kể từ Thứ bảy, 1 Tháng tám 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Ounce đồng = 356 182 084.8695 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Ounce đồng = 207 140 478.1009 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / XCP

Date XCP/VND
320 001 639.8627
308 731 759.0511
307 594 995.5922
309 369 202.7526
304 398 926.9497
311 003 880.6612
302 520 915.5555
331 546 728.4985
326 667 538.8267
338 072 540.5560
333 313 213.3710
339 745 834.2774
344 532 531.7065
329 239 836.7339
316 254 625.5307
309 186 726.7105
295 820 936.3454
286 306 615.1612
292 269 234.3700
297 989 448.6926
296 238 776.2069
303 274 476.5757
292 557 496.2650
274 820 618.3132
262 017 340.2189
261 036 318.9770
261 893 820.5186
263 892 628.9041
270 619 725.1025
258 848 374.8255
260 303 681.6324
264 543 454.5523
257 424 636.4602
256 587 563.9981
247 094 084.8483
237 637 696.2629
228 218 167.8957
229 296 686.4713
218 717 196.9157
226 042 801.0428
220 254 554.8520
221 383 007.1066
209 749 419.3112
212 792 426.9965
223 868 134.0293
221 431 674.8198
218 898 613.2758
220 867 382.0223
214 688 221.7090
207 465 719.7900
209 602 192.6752
210 001 081.9500

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Ounce đồng/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Ounce đồng XCP XCP VND 319 963 082.08 Đồng Việt Nam VND
2 Ounce đồng XCP XCP VND 639 926 164.17 Đồng Việt Nam VND
3 Ounce đồng XCP XCP VND 959 889 246.25 Đồng Việt Nam VND
4 Ounce đồng XCP XCP VND 1 279 852 328.34 Đồng Việt Nam VND
5 Ounce đồng XCP XCP VND 1 599 815 410.42 Đồng Việt Nam VND
10 Ounce đồng XCP XCP VND 3 199 630 820.84 Đồng Việt Nam VND
15 Ounce đồng XCP XCP VND 4 799 446 231.26 Đồng Việt Nam VND
20 Ounce đồng XCP XCP VND 6 399 261 641.68 Đồng Việt Nam VND
25 Ounce đồng XCP XCP VND 7 999 077 052.10 Đồng Việt Nam VND
100 Ounce đồng XCP XCP VND 31 996 308 208.38 Đồng Việt Nam VND
500 Ounce đồng XCP XCP VND 159 981 541 041.90 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: XCP/VND