chuyển đổi Ounce đồng (XCP) Đồng Việt Nam (VND)

XCP

Bộ chuyển đổi Ounce đồng/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Ounce đồng sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Ounce đồng = 24 711 043 414.7471 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Ounce đồng sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Ounce đồng = 174 675.0398 Đồng Việt Nam

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Ounce đồng/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Ounce đồng XCP XCP VND 247 129 037.43 Đồng Việt Nam VND
2 Ounce đồng XCP XCP VND 494 258 074.86 Đồng Việt Nam VND
3 Ounce đồng XCP XCP VND 741 387 112.29 Đồng Việt Nam VND
4 Ounce đồng XCP XCP VND 988 516 149.72 Đồng Việt Nam VND
5 Ounce đồng XCP XCP VND 1 235 645 187.15 Đồng Việt Nam VND
10 Ounce đồng XCP XCP VND 2 471 290 374.30 Đồng Việt Nam VND
15 Ounce đồng XCP XCP VND 3 706 935 561.45 Đồng Việt Nam VND
20 Ounce đồng XCP XCP VND 4 942 580 748.61 Đồng Việt Nam VND
25 Ounce đồng XCP XCP VND 6 178 225 935.76 Đồng Việt Nam VND
100 Ounce đồng XCP XCP VND 24 712 903 743.03 Đồng Việt Nam VND
500 Ounce đồng XCP XCP VND 123 564 518 715.15 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: XCP/VND

Lịch sử Ounce đồng / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày XCP /VND kể từ Thứ ba, 3 Tháng mười hai 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Ounce đồng = 247 110 434.1475 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Ounce đồng = 1 746.7504 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / XCP

Date XCP/VND
247 094 084.8483
237 637 696.2629
228 218 167.8957
229 296 686.4713
218 717 196.9157
226 042 801.0428
220 254 554.8520
221 383 007.1066
209 749 419.3112
212 792 426.9965
223 868 134.0293
221 431 674.8198
218 898 613.2758
220 867 382.0223
214 688 221.7090
207 465 719.7900
209 602 192.6752
210 001 081.9500
208 285 832.4906
208 170 928.6465
203 061 161.3701
193 178 870.4162
191 650 442.8017
186 668 148.8600
185 268 062.9535
179 066 144.6697
169 962 702.5214
166 409 964.2450
163 402 392.3476
165 883 126.2736
161 947 098.3723
163 707 462.6482
1 746.7504
159 304 918.0328
155 038 721.7240
155 160 819.7538
152 466 139.4419
177 581 693.5390
181 903 197.8782
178 549 761.2648
180 756 850.7422
182 210 950.5582
180 278 281.0554
178 332 409.2043
190 306 935.8564
200 385 386.5177
196 778 258.0143
195 199 645.1421
199 042 750.0019
196 508 264.4628
197 152 169.2669
187 332 150.4458