chuyển đổi Ounce đồng (XCP) Đồng Việt Nam (VND)

XCP

Bộ chuyển đổi Ounce đồng/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Ounce đồng sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Ounce đồng = 30 721 674 065.8318 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Ounce đồng sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Ounce đồng = 29 022 264 413.4680 Đồng Việt Nam

Lịch sử Ounce đồng / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày XCP /VND kể từ Thứ tư, 8 Tháng hai 2023.

Tối đa đã đạt được

1 Ounce đồng = 307 216 740.6583 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Ounce đồng = 290 222 644.1347 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / XCP

Date XCP/VND
305 496 018.0233
303 300 991.8118
301 864 323.1646
301 106 630.1239
303 686 485.9308
304 709 555.0174
305 097 001.4223
303 439 978.2362
304 080 641.0230
303 310 244.7631
303 782 814.9349
300 486 279.2389
300 553 758.4799
301 690 226.5749
300 672 574.4149
300 063 022.9873
299 422 453.4142
300 733 400.4569
303 163 396.9416
299 542 451.3753
298 846 367.2558
296 288 644.2380
298 091 289.9456
300 770 413.5364
297 415 800.4947
297 259 431.0706
298 385 813.9309
295 428 832.8853
295 707 624.1389
296 687 438.3554
295 939 396.5558
295 991 872.0871
298 778 101.6382
296 296 760.0492
293 742 287.5883
292 683 482.7620
293 057 698.3820
291 865 542.5704
291 638 234.9432
290 257 193.2807
291 921 917.0098
293 650 976.3921
294 533 393.3348
294 479 404.8707
297 269 063.8065
294 032 658.7105
294 263 001.6951
294 610 957.0179
296 136 136.9807
296 259 259.5621
295 550 885.7741

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Ounce đồng/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Ounce đồng XCP XCP VND 305 920 996.18 Đồng Việt Nam VND
2 Ounce đồng XCP XCP VND 611 841 992.36 Đồng Việt Nam VND
3 Ounce đồng XCP XCP VND 917 762 988.54 Đồng Việt Nam VND
4 Ounce đồng XCP XCP VND 1 223 683 984.72 Đồng Việt Nam VND
5 Ounce đồng XCP XCP VND 1 529 604 980.90 Đồng Việt Nam VND
10 Ounce đồng XCP XCP VND 3 059 209 961.80 Đồng Việt Nam VND
15 Ounce đồng XCP XCP VND 4 588 814 942.70 Đồng Việt Nam VND
20 Ounce đồng XCP XCP VND 6 118 419 923.60 Đồng Việt Nam VND
25 Ounce đồng XCP XCP VND 7 648 024 904.50 Đồng Việt Nam VND
100 Ounce đồng XCP XCP VND 30 592 099 617.99 Đồng Việt Nam VND
500 Ounce đồng XCP XCP VND 152 960 498 089.95 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: XCP/VND

.