Đô la Australia Đô la Canada (AUD/CAD) AUD/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.9472 0.9487 ngày -0.11%
phạm vi hàng tuần 0.9472 0.9557 tuần -0.46%
phạm vi hàng tháng 0.9451 0.9557 tháng -0.07%
phạm vi hàng năm 0.9451 0.9995 năm -3.26%
0.9472 -0.001 -0.11%

Forex biến động

  Đăng nhập