Đô la Australia Đô la New Zealand (AUD/NZD) AUD/NZD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.077 1.0806 ngày 0.05%
phạm vi hàng tuần 1.077 1.0814 tuần 0.19%
phạm vi hàng tháng 1.0718 1.0822 tháng 0.25%
phạm vi hàng năm 1.0541 1.0947 năm 0.82%
1.0798 0.0005 0.05%

Forex biến động

  Đăng nhập