Bảng Anh Đô la Canada (GBP/CAD) GBP/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.6718 1.6801 ngày 0.01%
phạm vi hàng tuần 1.6611 1.6803 tuần 0.39%
phạm vi hàng tháng 1.6611 1.6932 tháng -0.6%
phạm vi hàng năm 1.6078 1.7147 năm 2.41%
1.6782 0.0001 0.01%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập