Forex Correlación

Táboa de Correlations

As táboas seguintes representan a correlación entre as paridade diferentes do mercado de cambio. O coeficiente de correlación destaca a semellanza entre os movementos entre as dúas paridade.

  • Se a correlación é alta e positiva, entón as moedas están movendo na mesma forma.
  • Se a correlación é alta e negativa, a continuación, as moedas están movendo na dirección oposta.
  • Se a correlación é baixa, as moedas non se moven da mesma maneira.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
88.8
75.6
87.7
81.5
-43.8
-84.4
14.8
AUDUSD
EURJPY88.8
100
71.2
80.3
88.1
-58.6
-85.9
18.6
EURJPY
EURUSD75.6
71.2
100
86.2
64.1
-40.2
-81.3
18
EURUSD
GBPUSD87.7
80.3
86.2
100
80.5
-33.2
-88.8
23.1
GBPUSD
NZDUSD81.5
88.1
64.1
80.5
100
-44.3
-80.6
28
NZDUSD
USDCAD-43.8
-58.6
-40.2
-33.2
-44.3
100
33.2
-12.6
USDCAD
USDCHF-84.4
-85.9
-81.3
-88.8
-80.6
33.2
100
-13.6
USDCHF
USDJPY14.8
18.6
18
23.1
28
-12.6
-13.6
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
60.6
29.4
43.3
85.2
-77
-29.1
43.1
AUDUSD
EURJPY60.6
100
74.6
74.2
86
-91.8
-68.4
36.5
EURJPY
EURUSD29.4
74.6
100
83.3
57.9
-60.9
-94.6
-34.7
EURUSD
GBPUSD43.3
74.2
83.3
100
68.2
-73.8
-90.8
-12.1
GBPUSD
NZDUSD85.2
86
57.9
68.2
100
-94.2
-55.7
39.8
NZDUSD
USDCAD-77
-91.8
-60.9
-73.8
-94.2
100
61.9
-43.5
USDCAD
USDCHF-29.1
-68.4
-94.6
-90.8
-55.7
61.9
100
36
USDCHF
USDJPY43.1
36.5
-34.7
-12.1
39.8
-43.5
36
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
77.7
-48.8
81.9
87.2
-78.9
7
89.8
AUDUSD
EURJPY77.7
100
6.4
80.6
68.8
-55.5
-25.2
59.8
EURJPY
EURUSD-48.8
6.4
100
-9.6
-45
54.3
-68.3
-76.1
EURUSD
GBPUSD81.9
80.6
-9.6
100
71.1
-62.3
-35
60.4
GBPUSD
NZDUSD87.2
68.8
-45
71.1
100
-79.1
-8.7
80.9
NZDUSD
USDCAD-78.9
-55.5
54.3
-62.3
-79.1
100
-15
-79.5
USDCAD
USDCHF7
-25.2
-68.3
-35
-8.7
-15
100
38
USDCHF
USDJPY89.8
59.8
-76.1
60.4
80.9
-79.5
38
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
54.3
74.4
28.9
88.7
-96.2
-6
-61.7
AUDUSD
EURJPY54.3
100
89
71.2
26.1
-62.4
17.4
-9.7
EURJPY
EURUSD74.4
89
100
59.8
49.8
-77.3
11.8
-53.9
EURUSD
GBPUSD28.9
71.2
59.8
100
-9.6
-33
-5.2
2.6
GBPUSD
NZDUSD88.7
26.1
49.8
-9.6
100
-85.6
-4
-61.4
NZDUSD
USDCAD-96.2
-62.4
-77.3
-33
-85.6
100
2.5
53.5
USDCAD
USDCHF-6
17.4
11.8
-5.2
-4
2.5
100
6.5
USDCHF
USDJPY-61.7
-9.7
-53.9
2.6
-61.4
53.5
6.5
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY