Valuta index

Den valuta Indexet utgör utvecklingen av en valuta i förhållande till hela Forex. Indexet är medelvärdet av en valuta jämfört med andra. Diagrammet representation gör det lätt att se trender som valuta.