Sự phát triển của Dirham UAE / Dinar Bahrain

AED

Sự phát triển của BHD / AED

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham UAE sang Dinar Bahrain là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Dirham UAE = 103.98427 Dinar Bahrain

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham UAE sang Dinar Bahrain là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Dirham UAE = 100.95358 Dinar Bahrain