tiền của Vương quốc Anh : Bảng Anh £

Vương quốc Anh

Bảng Anh là đồng tiền được sử dụng tại 8 quốc gia sau đây: Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Vương quốc Anh, Vương quốc Anh, Guernsey, Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich, Đảo Man, Jersey, Tristan da Cunha. Mã của của Bảng Anh là GBP. Chúng tôi sử dụng £ làm biểu tượng của của Bảng Anh. Bảng Anh được chia thành 100 pence. GBP được quy định bởi Bank of England.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bảng Anh , tiền của Vương quốc Anh

GBP/tiền tệ chuyển đổi
1 GBP = 1.1634 EUR
1 GBP = 37.3595 TWD
1 GBP = 166.9773 JPY
1 GBP = 5.4003 MYR
1 GBP = 43.2043 THB
1 GBP = 21010.2336 LAK
1 GBP = 68.3899 PHP
1 GBP = 617.0299 AOA
1 GBP = 4.4276 AED
1 GBP = 1.0000 GBP

tiền tệ/GBP chuyển đổi
1 VND = 0.0000 GBP
1 CNY = 0.1153 GBP
1 USD = 0.8296 GBP
1 KRW = 0.0006 GBP
1 TWD = 0.0268 GBP
1 EUR = 0.8595 GBP
1 JPY = 0.0060 GBP
1 MYR = 0.1852 GBP
1 THB = 0.0231 GBP
1 LAK = 0.0000 GBP
5 brit font
20 brit font
10 brit font
brit font

Tiền Của Vương Quốc Anh

flag GBP
  • ISO4217 : GBP
  • Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Vương quốc Anh, Vương quốc Anh, Guernsey, Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich, Đảo Man, Jersey, Tristan da Cunha
  • Wikipedia
  • ngân hàng trung ương
.