tiền của Vương quốc Anh : Bảng Anh £

Vương quốc Anh

Bảng Anh là đồng tiền được sử dụng tại 8 quốc gia sau đây: Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Vương quốc Anh, Vương quốc Anh, Guernsey, Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich, Đảo Man, Jersey, Tristan da Cunha. Mã của của Bảng Anh là GBP. Chúng tôi sử dụng £ làm biểu tượng của của Bảng Anh. Bảng Anh được chia thành 100 pence. GBP được quy định bởi Bank of England.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bảng Anh , tiền của Vương quốc Anh

GBP/tiền tệ chuyển đổi
1 GBP = 1.7088 CAD
1 GBP = 1.9213 NZD
1 GBP = 1.1819 CHF
1 GBP = 36.9612 TWD
1 GBP = 8.7780 CNY
1 GBP = 134.4671 JPY
1 GBP = 1.0000 GBP
1 GBP = 39.5016 THB
1 GBP = 1.8083 AUD
1 GBP = 5.3587 MYR

tiền tệ/GBP chuyển đổi
1 EUR = 0.9039 GBP
1 VND = 0.0000 GBP
1 USD = 0.7971 GBP
1 KRW = 0.0007 GBP
1 TWD = 0.0271 GBP
1 CNY = 0.1139 GBP
1 JPY = 0.0074 GBP
1 THB = 0.0253 GBP
1 AUD = 0.5530 GBP
1 MYR = 0.1866 GBP
5 Didžiosios Britanijos svarų
20 Didžiosios Britanijos svarų
10 Didžiosios Britanijos svarų
Didžiosios Britanijos svarų

Tiền Của Vương Quốc Anh

flag GBP
  • ISO4217 : GBP
  • Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Vương quốc Anh, Vương quốc Anh, Guernsey, Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich, Đảo Man, Jersey, Tristan da Cunha
  • Wikipedia
  • ngân hàng trung ương