tiền của Vương quốc Anh : Bảng Anh £

Vương quốc Anh

Bảng Anh là đồng tiền được sử dụng tại 8 quốc gia sau đây: Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Vương quốc Anh, Vương quốc Anh, Guernsey, Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich, Đảo Man, Jersey, Tristan da Cunha. Mã của của Bảng Anh là GBP. Chúng tôi sử dụng £ làm biểu tượng của của Bảng Anh. Bảng Anh được chia thành 100 pence. GBP được quy định bởi Bank of England.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bảng Anh , tiền của Vương quốc Anh

GBP/tiền tệ chuyển đổi
1 GBP = 1.1746 EUR
1 GBP = 9.0210 CNY
1 GBP = 889.7466 AOA
1 GBP = 152.8934 JPY
1 GBP = 1.0000 GBP
1 GBP = 13248.5459 LAK
1 GBP = 5.8835 MYR
1 GBP = 45.8041 THB
1 GBP = 70.1059 PHP
1 GBP = 20172.6835 IDR

tiền tệ/GBP chuyển đổi
1 VND = 0.0000 GBP
1 USD = 0.7182 GBP
1 TWD = 0.0257 GBP
1 KRW = 0.0006 GBP
1 CNY = 0.1109 GBP
1 EUR = 0.8514 GBP
1 AOA = 0.0011 GBP
1 JPY = 0.0065 GBP
1 LAK = 0.0001 GBP
1 MYR = 0.1700 GBP
5 англійського фунта
20 англійського фунта
10 англійського фунта
англійського фунта

Tiền Của Vương Quốc Anh

flag GBP
  • ISO4217 : GBP
  • Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Vương quốc Anh, Vương quốc Anh, Guernsey, Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich, Đảo Man, Jersey, Tristan da Cunha
  • Wikipedia
  • ngân hàng trung ương