chuyển đổi Riyal Ả Rập Xê-út (SAR) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi SAR/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

ر.س
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Riyal Ả Rập Xê-út sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Riyal Ả Rập Xê-út = 600 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Riyal Ả Rập Xê-út sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Riyal Ả Rập Xê-út = 600 Đồng Việt Nam

SAR/VND chart

Lịch sử Riyal Ả Rập Xê-út / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày SAR /VND kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Riyal Ả Rập Xê-út = 6250,9102134789 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Riyal Ả Rập Xê-út = 3706,3708353345 Đồng Việt Nam
Date SAR/VND
6 172.8413
6 172.8413
6 171.8262
6 196.0117
6 149.9718
6 189.6978
6 198.5652
6 185.5170
6 172.5264
6 172.5264
6 182.9098
6 170.0561
6 167.9715
6 177.1518
6 176.6019
6 171.8431
6 171.8249
6 246.9400
6 179.6834
6 199.7227
6 183.5068
6 191.8224
6 190.0027
6 190.0150
6 210.8849
6 195.4219
6 170.6893
6 190.6237
6 188.0700
6 186.1316
6 186.9844
6 194.5167
6 179.9929
6 154.4285
6 196.7076
6 174.3480
6 173.3002
6 173.3002
6 171.4658
6 220.4851
6 159.6456
6 209.3563
6 195.7776
6 188.9924
6 189.8956
6 183.1057
6 199.0207
6 195.4642
6 197.2219
6 195.7830
chuyển đổi trong Kết quả -
1 SAR VND 1 Riyal Ả Rập Xê-út SAR = 6 172.84 Đồng Việt Nam VND
2 SAR VND 2 Riyal Ả Rập Xê-út SAR = 12 345.68 Đồng Việt Nam VND
15 SAR VND 15 Riyal Ả Rập Xê-út SAR = 92 592.62 Đồng Việt Nam VND
50 SAR VND 50 Riyal Ả Rập Xê-út SAR = 308 642.07 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Riyal Ả Rập Xê-út (SAR)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Riyal Ả Rập Xê-út = 6 172.84 Đồng Việt Nam
2 Riyal Ả Rập Xê-út = 12 345.68 Đồng Việt Nam
3 Riyal Ả Rập Xê-út = 18 518.52 Đồng Việt Nam
4 Riyal Ả Rập Xê-út = 24 691.37 Đồng Việt Nam
5 Riyal Ả Rập Xê-út = 30 864.21 Đồng Việt Nam
6 Riyal Ả Rập Xê-út = 37 037.05 Đồng Việt Nam
7 Riyal Ả Rập Xê-út = 43 209.89 Đồng Việt Nam
8 Riyal Ả Rập Xê-út = 49 382.73 Đồng Việt Nam
9 Riyal Ả Rập Xê-út = 55 555.57 Đồng Việt Nam
10 Riyal Ả Rập Xê-út = 61 728.41 Đồng Việt Nam
15 Riyal Ả Rập Xê-út = 92 592.62 Đồng Việt Nam
20 Riyal Ả Rập Xê-út = 123 456.83 Đồng Việt Nam
25 Riyal Ả Rập Xê-út = 154 321.03 Đồng Việt Nam
30 Riyal Ả Rập Xê-út = 185 185.24 Đồng Việt Nam
40 Riyal Ả Rập Xê-út = 246 913.65 Đồng Việt Nam
50 Riyal Ả Rập Xê-út = 308 642.07 Đồng Việt Nam
60 Riyal Ả Rập Xê-út = 370 370.48 Đồng Việt Nam
70 Riyal Ả Rập Xê-út = 432 098.89 Đồng Việt Nam
80 Riyal Ả Rập Xê-út = 493 827.30 Đồng Việt Nam
90 Riyal Ả Rập Xê-út = 555 555.72 Đồng Việt Nam
100 Riyal Ả Rập Xê-út = 617 284.13 Đồng Việt Nam
150 Riyal Ả Rập Xê-út = 925 926.20 Đồng Việt Nam
200 Riyal Ả Rập Xê-út = 1 234 568.26 Đồng Việt Nam
500 Riyal Ả Rập Xê-út = 3 086 420.65 Đồng Việt Nam
1 000 Riyal Ả Rập Xê-út = 6 172 841.30 Đồng Việt Nam