Sự phát triển của Dirham UAE / Dirham Ma-rốc

AED

Sự phát triển của MAD / AED

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham UAE sang Dirham Ma-rốc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dirham UAE = 302.3763 Dirham Ma-rốc

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham UAE sang Dirham Ma-rốc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dirham UAE = 195.7663 Dirham Ma-rốc