chuyển đổi Old franc Pháp (AFR) Euro (EUR)

Bộ chuyển đổi AFR/EUR được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

AFR
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi
chuyển đổi trong Kết quả -
1 000 AFR EUR 1 000 Old franc Pháp AFR = 1.52 Euro EUR
2 000 AFR EUR 2 000 Old franc Pháp AFR = 3.05 euro EUR
15 000 AFR EUR 15 000 Old franc Pháp AFR = 22.87 euro EUR
50 000 AFR EUR 50 000 Old franc Pháp AFR = 76.23 euro EUR

bảng chuyển đổi

Old franc Pháp (AFR)/Euro (EUR)
1 000 Old franc Pháp = 1.52 Euro
2 000 Old franc Pháp = 3.05 euro
3 000 Old franc Pháp = 4.57 euro
4 000 Old franc Pháp = 6.10 euro
5 000 Old franc Pháp = 7.62 euro
6 000 Old franc Pháp = 9.15 euro
7 000 Old franc Pháp = 10.67 euro
8 000 Old franc Pháp = 12.20 euro
9 000 Old franc Pháp = 13.72 euro
10 000 Old franc Pháp = 15.25 euro
15 000 Old franc Pháp = 22.87 euro
20 000 Old franc Pháp = 30.49 euro
25 000 Old franc Pháp = 38.11 euro
30 000 Old franc Pháp = 45.74 euro
40 000 Old franc Pháp = 60.98 euro
50 000 Old franc Pháp = 76.23 euro
60 000 Old franc Pháp = 91.47 euro
70 000 Old franc Pháp = 106.72 euro
80 000 Old franc Pháp = 121.96 euro
90 000 Old franc Pháp = 137.21 euro
100 000 Old franc Pháp = 152.45 euro
150 000 Old franc Pháp = 228.68 euro
200 000 Old franc Pháp = 304.90 euro
500 000 Old franc Pháp = 762.25 euro
1 000 000 Old franc Pháp = 1 524.50 Euro