Tỷ giá hối đoái Euro (EUR) Old franc Pháp (AFR)

Bộ chuyển đổi EUR/AFR được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

AFR
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi
chuyển đổi trong Kết quả -
1 EUR AFR 1 Euro EUR = 655.96 Old franc Pháp AFR
2 EUR AFR 2 euro EUR = 1 311.91 Old franc Pháp AFR
15 EUR AFR 15 euro EUR = 9 839.36 Old franc Pháp AFR
50 EUR AFR 50 euro EUR = 32 797.85 Old franc Pháp AFR

bảng chuyển đổi

Euro (EUR)/Old franc Pháp (AFR)
1 Euro = 655.96 Old franc Pháp
2 euro = 1 311.91 Old franc Pháp
3 euro = 1 967.87 Old franc Pháp
4 euro = 2 623.83 Old franc Pháp
5 euro = 3 279.79 Old franc Pháp
6 euro = 3 935.74 Old franc Pháp
7 euro = 4 591.70 Old franc Pháp
8 euro = 5 247.66 Old franc Pháp
9 euro = 5 903.61 Old franc Pháp
10 euro = 6 559.57 Old franc Pháp
15 euro = 9 839.36 Old franc Pháp
20 euro = 13 119.14 Old franc Pháp
25 euro = 16 398.93 Old franc Pháp
30 euro = 19 678.71 Old franc Pháp
40 euro = 26 238.28 Old franc Pháp
50 euro = 32 797.85 Old franc Pháp
60 euro = 39 357.42 Old franc Pháp
70 euro = 45 916.99 Old franc Pháp
80 euro = 52 476.56 Old franc Pháp
90 euro = 59 036.13 Old franc Pháp
100 euro = 65 595.70 Old franc Pháp
150 euro = 98 393.55 Old franc Pháp
200 euro = 131 191.40 Old franc Pháp
500 euro = 327 978.50 Old franc Pháp
1 000 Euro = 655 957.00 Old franc Pháp

Tiền Của Liên Minh Châu Âu