chuyển đổi Tiền tệ ở hòa lan Aruban (AWF) Đồng Guilder Surinam (SRG)

AWF
SRG

Bộ chuyển đổi Tiền tệ ở hòa lan Aruban/Đồng Guilder Surinam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng , công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Tiền tệ ở hòa lan Aruban sang Đồng Guilder Surinam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Tiền tệ ở hòa lan Aruban = 786 944.3814 Đồng Guilder Surinam

Ngày xấu nhất để đổi từ Tiền tệ ở hòa lan Aruban sang Đồng Guilder Surinam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Tiền tệ ở hòa lan Aruban = 410 567.7058 Đồng Guilder Surinam

bảng chuyển đổi: Tiền tệ ở hòa lan Aruban/Đồng Guilder Surinam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF SRG 7 833.34 Đồng Guilder Surinam SRG
2 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF SRG 15 666.68 Đồng Guilder Surinam SRG
3 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF SRG 23 500.02 Đồng Guilder Surinam SRG
4 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF SRG 31 333.36 Đồng Guilder Surinam SRG
5 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF SRG 39 166.71 Đồng Guilder Surinam SRG
10 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF SRG 78 333.41 Đồng Guilder Surinam SRG
15 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF SRG 117 500.12 Đồng Guilder Surinam SRG
20 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF SRG 156 666.82 Đồng Guilder Surinam SRG
25 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF SRG 195 833.53 Đồng Guilder Surinam SRG
100 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF SRG 783 334.11 Đồng Guilder Surinam SRG
500 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF SRG 3 916 670.55 Đồng Guilder Surinam SRG

bảng chuyển đổi: AWF/SRG

Lịch sử Tiền tệ ở hòa lan Aruban / Đồng Guilder Surinam

Lịch sử của giá hàng ngày AWF /SRG kể từ Chủ nhật, 12 Tháng tư 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Tiền tệ ở hòa lan Aruban = 7 869.4438 Đồng Guilder Surinam

tối thiểu trên

1 Tiền tệ ở hòa lan Aruban = 4 105.6771 Đồng Guilder Surinam

Lịch sử giá SRG / AWF

Date AWF/SRG
7 831.8597
7 841.9548
7 834.3408
7 833.1233
7 832.5510
7 827.5742
7 832.1170
7 817.7422
7 827.2363
7 831.8316
7 832.9985
7 869.4438
7 832.0940
7 831.9619
7 798.5213
7 832.1463
7 831.2838
7 830.5589
7 832.5918
7 830.1134
7 831.3042
7 833.0943
7 830.5392
7 833.1758
7 832.2408
7 829.5620
7 831.3974
4 137.4809
4 117.2746
4 115.9346
4 127.8086
4 144.0730
4 119.7569
4 131.2257
4 131.8266
4 139.7343
4 142.3855
4 129.4959
4 114.6404
4 114.0429
4 132.1302
4 136.4313
4 132.4305
4 127.7741
4 115.2416
4 141.6304
4 131.3326
4 131.7949
4 132.5341
4 150.2682
4 168.1935
4 147.4064