chuyển đổi Tiền tệ ở hòa lan Aruban (AWF) Vatican Lira (VAL)

AWF
VAL

Bộ chuyển đổi Tiền tệ ở hòa lan Aruban/Vatican Lira được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng , công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Tiền tệ ở hòa lan Aruban sang Vatican Lira là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Tiền tệ ở hòa lan Aruban = 96 597.1224 Vatican Lira

Ngày xấu nhất để đổi từ Tiền tệ ở hòa lan Aruban sang Vatican Lira là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Tiền tệ ở hòa lan Aruban = 87 666.7859 Vatican Lira

bảng chuyển đổi: Tiền tệ ở hòa lan Aruban/Vatican Lira

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF VAL 892.22 Vatican Lira VAL
2 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF VAL 1 784.43 Vatican Lira VAL
3 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF VAL 2 676.65 Vatican Lira VAL
4 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF VAL 3 568.87 Vatican Lira VAL
5 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF VAL 4 461.08 Vatican Lira VAL
10 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF VAL 8 922.16 Vatican Lira VAL
15 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF VAL 13 383.24 Vatican Lira VAL
20 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF VAL 17 844.33 Vatican Lira VAL
25 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF VAL 22 305.41 Vatican Lira VAL
100 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF VAL 89 221.63 Vatican Lira VAL
500 Tiền tệ ở hòa lan Aruban AWF AWF VAL 446 108.15 Vatican Lira VAL

bảng chuyển đổi: AWF/VAL

Lịch sử Tiền tệ ở hòa lan Aruban / Vatican Lira

Lịch sử của giá hàng ngày AWF /VAL kể từ Thứ năm, 11 Tháng sáu 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Tiền tệ ở hòa lan Aruban = 965.9712 Vatican Lira

tối thiểu trên

1 Tiền tệ ở hòa lan Aruban = 876.6679 Vatican Lira

Lịch sử giá VAL / AWF

Date AWF/VAL
892.0889
889.3599
886.6679
885.7634
890.7756
888.8455
898.2177
895.0249
898.8056
908.7398
920.8538
918.0333
906.9733
911.5677
897.4808
891.5713
891.8382
899.5781
895.1490
890.1122
896.6164
889.3518
879.7508
885.3422
888.5396
889.4580
891.8711
903.0183
908.8421
914.3960
910.3505
928.2615
915.3210
917.7983
916.8075
919.1402
926.9772
917.6983
910.7830
914.7675
905.9336
913.0636
912.5429
919.5287
922.5429
919.8782
944.9368
954.8530
955.1356
958.6682
964.6094
961.2429