Sự phát triển của Taka Bangladesh / Đồng Việt Nam

BDT

Sự phát triển của VND / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Taka Bangladesh = 29 424.0851 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Taka Bangladesh = 21 642.5584 Đồng Việt Nam