Sự phát triển của Taka Bangladesh / DogeCoin

BDT

Sự phát triển của XDG / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang DogeCoin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Taka Bangladesh = 103 022.97417 DogeCoin

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang DogeCoin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Taka Bangladesh = 17.26625 DogeCoin