chuyển đổi Bitcoin (BTC) Đô la Canada (CAD)

B
$

Bộ chuyển đổi Bitcoin/Đô la Canada được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Canada), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bitcoin sang Đô la Canada là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bitcoin = 1 594 143.2700 Đô la Canada

Ngày xấu nhất để đổi từ Bitcoin sang Đô la Canada là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bitcoin = 673 506.1413 Đô la Canada

bảng chuyển đổi: Bitcoin/Đô la Canada

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bitcoin BTC BTC CAD 12 575.76 Đô la Canada CAD
2 Bitcoin BTC BTC CAD 25 151.52 Đô la Canada CAD
3 Bitcoin BTC BTC CAD 37 727.28 Đô la Canada CAD
4 Bitcoin BTC BTC CAD 50 303.04 Đô la Canada CAD
5 Bitcoin BTC BTC CAD 62 878.79 Đô la Canada CAD
10 Bitcoin BTC BTC CAD 125 757.59 Đô la Canada CAD
15 Bitcoin BTC BTC CAD 188 636.38 Đô la Canada CAD
20 Bitcoin BTC BTC CAD 251 515.18 Đô la Canada CAD
25 Bitcoin BTC BTC CAD 314 393.97 Đô la Canada CAD
100 Bitcoin BTC BTC CAD 1 257 575.88 Đô la Canada CAD
500 Bitcoin BTC BTC CAD 6 287 879.40 Đô la Canada CAD

Lịch sử Bitcoin / Đô la Canada

Lịch sử của giá hàng ngày BTC /CAD kể từ Thứ tư, 17 Tháng bảy 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Bitcoin = 15 941.4327 Đô la Canada

tối thiểu trên

1 Bitcoin = 6 735.0614 Đô la Canada
Date BTC/CAD
12 575.0210
12 656.2849
12 543.0165
13 087.6515
12 752.9776
13 076.3840
13 848.2263
12 425.1275
13 552.5906
12 074.7156
12 520.2371
10 930.4032
9 702.1782
9 449.3021
10 334.4860
9 190.7012
9 413.0330
7 046.1691
10 841.2458
11 881.0709
12 843.5774
12 846.7179
13 140.5990
12 362.8738
11 737.6204
11 258.9441
10 587.9525
10 065.1265
9 438.4987
9 634.5895
9 069.4250
9 730.0062
9 738.7409
9 497.3969
10 804.3676
11 544.0252
12 387.3321
12 064.2546
10 393.3800
11 053.9281
10 926.4554
10 989.2578
12 841.8930
13 601.6878
13 588.6253
13 855.8796
13 734.6316
14 575.4149
15 073.4794
15 597.0815
12 509.7213
13 546.7713