chuyển đổi Đô la Canada (CAD) Đồng Việt Nam (VND)

$

Bộ chuyển đổi Đô la Canada/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Canada, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Canada sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Canada = 1 910 796.6193 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Canada sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Canada = 1 653 590.7478 Đồng Việt Nam

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Đô la Canada/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Đô la Canada CAD CAD VND 19 080.83 Đồng Việt Nam VND
2 Đô la Canada CAD CAD VND 38 161.65 Đồng Việt Nam VND
3 Đô la Canada CAD CAD VND 57 242.48 Đồng Việt Nam VND
4 Đô la Canada CAD CAD VND 76 323.31 Đồng Việt Nam VND
5 Đô la Canada CAD CAD VND 95 404.13 Đồng Việt Nam VND
10 Đô la Canada CAD CAD VND 190 808.27 Đồng Việt Nam VND
15 Đô la Canada CAD CAD VND 286 212.40 Đồng Việt Nam VND
20 Đô la Canada CAD CAD VND 381 616.53 Đồng Việt Nam VND
25 Đô la Canada CAD CAD VND 477 020.67 Đồng Việt Nam VND
100 Đô la Canada CAD CAD VND 1 908 082.66 Đồng Việt Nam VND
500 Đô la Canada CAD CAD VND 9 540 413.30 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: CAD/VND

Lịch sử Đô la Canada / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày CAD /VND kể từ Thứ hai, 11 Tháng năm 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Đô la Canada = 19 107.9662 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Đô la Canada = 16 535.9075 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / CAD

Date CAD/VND
19 107.9662
18 772.3540
18 605.5239
18 423.0976
18 357.1667
18 299.6627
18 327.7100
18 422.5639
18 488.6213
18 218.1181
18 212.3184
18 219.4925
18 213.2770
18 012.1027
17 956.2632
18 127.2425
18 074.0582
18 062.3958
18 118.4111
17 977.0650
17 889.5268
18 132.0829
18 069.9966
17 887.9324
17 821.2539
17 680.8744
17 914.9357
17 544.8958
17 567.1292
17 569.7370
17 677.6826
17 444.6363
17 334.0299
17 457.3141
17 597.4142
17 693.7837
17 747.8942
17 591.4914
17 489.6506
17 370.4930
17 247.3040
17 315.7838
17 136.8186
17 006.7996
17 110.9283
17 048.4332
17 089.6448
17 023.9181
17 339.7245
17 098.0571
16 685.2483
16 581.8650
16 651.0290