chuyển đổi Đô la Canada

$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái của Đô la Canada , tiền của Canada

Sử dụng các công cụ chuyển đổi

Nhập số tiền để chuyển đổi ở phía trên và chọn một loại tiền tệ thứ hai., Bạn cũng có thể có được lịch sử của tỷ giá bằng cách nhấp vào nút "chuyển đổi"., Nếu bạn muốn xem các tính chẵn lẻ của đồng tiền CAD với các đồng tiền khác, đi vào bảng "tỷ giá hối đoái Đô la Canada" dưới đây.
Trang chủ: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật mới nhất cho Mataf CAD Chuyển đổi tiền tệ là ngày từ

ดอลลาร์แคนาดา
5 ดอลลาร์แคนาดา
20 ดอลลาร์แคนาดา
50 ดอลลาร์แคนาดา
100 ดอลลาร์แคนาดา
10 ดอลลาร์แคนาดา