tiền của Canada : Đô la Canada $

Canada

Đô La Canada là đồng tiền của của Canada. Mã của của Đô la Canada là CAD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Canada. Đô La Canada được chia thành 100 cents. CAD được quy định bởi Bank of Canada.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đô la Canada , tiền của Canada

10 Kanados dolerių
5 Kanados dolerių
50 Kanados dolerių
20 Kanados dolerių
100 Kanados dolerių
Kanados dolerių

Tiền Của Canada