tiền của Bhutan : Ngultrum Bhutan Nu.

Bhutan

Ngultrum Bhutan là đồng tiền của của Bhutan. Mã của của Ngultrum Bhutan là BTN. Chúng tôi sử dụng Nu. làm biểu tượng của của Ngultrum Bhutan. Ngultrum Bhutan được chia thành 100 chetrums. BTN được quy định bởi Royal Monetary Authority of Bhutan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Ngultrum Bhutan , tiền của Bhutan

Tiền Của Bhutan

flag BTN