tiền của Trung Quốc : Trung Quốc Yuan CNH

Trung Quốc

Trung Quốc Yuan là đồng tiền của của Trung Quốc. Mã của của Trung Quốc Yuan là CNH. Chúng tôi sử dụng CNH làm biểu tượng của của Trung Quốc Yuan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Trung Quốc Yuan , tiền của Trung Quốc

Tiền Của Trung Quốc

flag CNH