Tỷ giá hối đoái Nhân dân tệ (CNY) Đồng Guilder Surinam (SRG)

¥
SRG

Bộ chuyển đổi Nhân dân tệ/Đồng Guilder Surinam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (People's Bank of China), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đồng Guilder Surinam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Nhân dân tệ = 218 431.0822 Đồng Guilder Surinam

Ngày xấu nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đồng Guilder Surinam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Nhân dân tệ = 102 604.5595 Đồng Guilder Surinam

Tiền Của Trung Quốc

bảng chuyển đổi: Nhân dân tệ/Đồng Guilder Surinam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 2 161.54 Đồng Guilder Surinam SRG
2 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 4 323.08 Đồng Guilder Surinam SRG
3 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 6 484.62 Đồng Guilder Surinam SRG
4 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 8 646.16 Đồng Guilder Surinam SRG
5 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 10 807.71 Đồng Guilder Surinam SRG
10 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 21 615.41 Đồng Guilder Surinam SRG
15 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 32 423.12 Đồng Guilder Surinam SRG
20 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 43 230.82 Đồng Guilder Surinam SRG
25 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 54 038.53 Đồng Guilder Surinam SRG
100 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 216 154.11 Đồng Guilder Surinam SRG
500 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 1 080 770.55 Đồng Guilder Surinam SRG

bảng chuyển đổi: CNY/SRG

Lịch sử Nhân dân tệ / Đồng Guilder Surinam

Lịch sử của giá hàng ngày CNY /SRG kể từ Thứ tư, 22 Tháng tư 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Nhân dân tệ = 2 184.3108 Đồng Guilder Surinam

tối thiểu trên

1 Nhân dân tệ = 1 026.0456 Đồng Guilder Surinam

Lịch sử giá SRG / CNY

Date CNY/SRG
2 151.9404
2 139.1571
2 124.8777
2 137.1635
2 153.5468
2 151.1711
2 167.7310
2 163.0716
2 166.2542
2 167.8039
2 170.1863
2 165.5476
2 167.2146
2 163.7528
2 177.2536
2 134.8000
2 129.3917
2 142.1203
2 149.9011
2 138.5033
2 138.8505
2 123.3434
2 125.3286
2 096.8943
2 090.4359
2 101.1939
2 075.0131
2 060.7262
1 086.3691
1 085.2172
1 082.5420
1 082.2871
1 083.4388
1 070.4988
1 064.7630
1 064.8521
1 058.3319
1 058.9803
1 057.5879
1 051.0460
1 050.1988
1 047.9443
1 041.5917
1 035.1130
1 043.1454
1 032.6091
1 039.5344
1 032.3500
1 043.2127
1 051.0355
1 051.0606