Tỷ giá hối đoái Nhân dân tệ (CNY) Đồng Guilder Surinam (SRG)

¥
SRG
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi CNY/SRG được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đồng Guilder Surinam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Nhân dân tệ = 100 Đồng Guilder Surinam

Ngày xấu nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đồng Guilder Surinam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Nhân dân tệ = 100 Đồng Guilder Surinam

Lịch sử Nhân dân tệ / Đồng Guilder Surinam

Lịch sử của giá hàng ngày CNY /SRG kể từ Chủ nhật, 15 Tháng mười một 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Nhân dân tệ = 1189,0497264577 Đồng Guilder Surinam

tối thiểu trên

  • 1 Nhân dân tệ = 512,03843442083 Đồng Guilder Surinam
Date CNY/SRG
1 040.7209
1 044.9635
1 046.5736
1 042.2124
1 045.5578
1 051.8651
1 044.2485
1 043.7025
1 047.6442
1 044.7909
1 039.7894
1 041.5492
1 039.8629
1 033.7339
1 038.2844
1 038.3508
1 035.5036
1 033.4453
1 035.9651
1 036.5814
1 036.6764
1 036.9311
1 040.9482
1 041.2561
1 043.5509
1 037.5026
1 041.7969
1 047.4818
1 047.4718
1 047.4078
1 048.6631
1 051.0255
1 043.4264
1 052.5742
1 045.3776
1 046.4429
1 046.4994
1 040.9410
1 042.9196
1 034.1232
1 036.5949
1 039.6365
1 029.6036
1 029.4566
1 039.7402
1 036.8622
1 030.2640
1 042.4989
1 035.7216
1 033.8562
chuyển đổi trong Kết quả -
1 CNY SRG 1 Nhân dân tệ CNY = 1 040.84 Đồng Guilder Surinam SRG
2 CNY SRG 2 Nhân dân tệ CNY = 2 081.68 Đồng Guilder Surinam SRG
15 CNY SRG 15 Nhân dân tệ CNY = 15 612.62 Đồng Guilder Surinam SRG
50 CNY SRG 50 Nhân dân tệ CNY = 52 042.05 Đồng Guilder Surinam SRG

bảng chuyển đổi

Nhân dân tệ (CNY)/Đồng Guilder Surinam (SRG)
1 Nhân dân tệ = 1 040.84 Đồng Guilder Surinam
2 Nhân dân tệ = 2 081.68 Đồng Guilder Surinam
3 Nhân dân tệ = 3 122.52 Đồng Guilder Surinam
4 Nhân dân tệ = 4 163.36 Đồng Guilder Surinam
5 Nhân dân tệ = 5 204.21 Đồng Guilder Surinam
6 Nhân dân tệ = 6 245.05 Đồng Guilder Surinam
7 Nhân dân tệ = 7 285.89 Đồng Guilder Surinam
8 Nhân dân tệ = 8 326.73 Đồng Guilder Surinam
9 Nhân dân tệ = 9 367.57 Đồng Guilder Surinam
10 Nhân dân tệ = 10 408.41 Đồng Guilder Surinam
15 Nhân dân tệ = 15 612.62 Đồng Guilder Surinam
20 Nhân dân tệ = 20 816.82 Đồng Guilder Surinam
25 Nhân dân tệ = 26 021.03 Đồng Guilder Surinam
30 Nhân dân tệ = 31 225.23 Đồng Guilder Surinam
40 Nhân dân tệ = 41 633.64 Đồng Guilder Surinam
50 Nhân dân tệ = 52 042.05 Đồng Guilder Surinam
60 Nhân dân tệ = 62 450.46 Đồng Guilder Surinam
70 Nhân dân tệ = 72 858.87 Đồng Guilder Surinam
80 Nhân dân tệ = 83 267.28 Đồng Guilder Surinam
90 Nhân dân tệ = 93 675.69 Đồng Guilder Surinam
100 Nhân dân tệ = 104 084.10 Đồng Guilder Surinam
150 Nhân dân tệ = 156 126.15 Đồng Guilder Surinam
200 Nhân dân tệ = 208 168.20 Đồng Guilder Surinam
500 Nhân dân tệ = 520 420.50 Đồng Guilder Surinam
1 000 Nhân dân tệ = 1 040 841.00 Đồng Guilder Surinam