Tỷ giá hối đoái Nhân dân tệ (CNY) Đồng Guilder Surinam (SRG)

¥
SRG

Bộ chuyển đổi Nhân dân tệ/Đồng Guilder Surinam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (People's Bank of China), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đồng Guilder Surinam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Nhân dân tệ = 118 904.9726 Đồng Guilder Surinam

Ngày xấu nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đồng Guilder Surinam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Nhân dân tệ = 51 203.8434 Đồng Guilder Surinam

bảng chuyển đổi: Nhân dân tệ/Đồng Guilder Surinam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
1 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 1 027.38 Đồng Guilder Surinam SRG
2 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 2 054.76 Đồng Guilder Surinam SRG
3 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 3 082.14 Đồng Guilder Surinam SRG
4 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 4 109.52 Đồng Guilder Surinam SRG
5 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 5 136.90 Đồng Guilder Surinam SRG
6 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 6 164.28 Đồng Guilder Surinam SRG
7 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 7 191.66 Đồng Guilder Surinam SRG
8 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 8 219.04 Đồng Guilder Surinam SRG
9 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 9 246.42 Đồng Guilder Surinam SRG
10 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 10 273.80 Đồng Guilder Surinam SRG
15 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 15 410.70 Đồng Guilder Surinam SRG
20 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 20 547.59 Đồng Guilder Surinam SRG
25 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 25 684.49 Đồng Guilder Surinam SRG
30 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 30 821.39 Đồng Guilder Surinam SRG
40 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 41 095.19 Đồng Guilder Surinam SRG
50 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 51 368.99 Đồng Guilder Surinam SRG
60 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 61 642.78 Đồng Guilder Surinam SRG
70 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 71 916.58 Đồng Guilder Surinam SRG
80 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 82 190.38 Đồng Guilder Surinam SRG
90 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 92 464.17 Đồng Guilder Surinam SRG
100 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 102 737.97 Đồng Guilder Surinam SRG
150 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 154 106.96 Đồng Guilder Surinam SRG
200 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 205 475.94 Đồng Guilder Surinam SRG
500 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 513 689.85 Đồng Guilder Surinam SRG
1 000 Nhân dân tệ CNY CNY SRG 1 027 379.70 Đồng Guilder Surinam SRG

Lịch sử Nhân dân tệ / Đồng Guilder Surinam

Lịch sử của giá hàng ngày CNY /SRG kể từ Chủ nhật, 15 Tháng mười một 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Nhân dân tệ = 1189.0497264577 Đồng Guilder Surinam

tối thiểu trên

  • 1 Nhân dân tệ = 512.03843442083 Đồng Guilder Surinam
Date CNY/SRG
1 039.5344
1 032.3500
1 043.2127
1 051.0355
1 051.0606
1 054.3606
1 047.6179
1 042.0383
1 042.2074
1 049.4533
1 053.3529
1 073.1451
1 058.2279
1 052.1032
1 062.7621
1 066.3892
1 053.6599
1 070.5991
1 078.1314
1 075.0234
1 063.7024
1 057.3587
1 056.4691
1 063.3875
1 054.9286
1 045.4757
1 053.7415
1 051.5215
1 059.2808
1 054.9621
1 044.3157
1 050.7091
1 051.8651
1 039.8629
1 036.5814
1 041.7969
1 052.5742
1 036.5949
1 042.4989
1 040.1209
1 055.7823
1 050.8948
1 048.3753
1 075.9199
1 074.0713
1 081.2097
1 080.1561
1 088.7177
1 080.3150
1 073.5594