chuyển đổi Đô la Singapore (SGD) Đồng Việt Nam (VND)

$

Bộ chuyển đổi Đô la Singapore/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Monetary Authority of Singapore, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Singapore sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Singapore = 1 813 033.7206 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Singapore sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Singapore = 1 648 967.2496 Đồng Việt Nam

Lịch sử Đô la Singapore / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày SGD /VND kể từ Thứ ba, 22 Tháng hai 2022.

Tối đa đã đạt được

1 Đô la Singapore = 18 130.3372 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Đô la Singapore = 16 489.6725 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / SGD

Date SGD/VND
17 505.1387
17 591.9588
17 683.1837
17 771.5487
17 775.6335
17 684.8186
17 854.7441
17 785.9794
17 756.9878
17 626.8409
17 626.4983
17 523.2859
17 484.9422
17 501.4707
17 690.3248
17 967.3195
17 977.7662
18 022.6706
17 744.9772
17 558.3797
17 488.3254
17 120.5678
16 617.4648
16 702.1685
16 516.5539
16 811.9966
16 852.8892
16 770.0644
16 795.1893
16 754.1491
16 979.1414
16 969.6150
16 966.8122
16 876.0453
16 783.9660
16 619.8181
16 730.5355
16 779.8934
16 735.7336
16 644.2357
16 837.8432
16 957.8769
16 861.1295
16 607.9805
16 512.6274
16 571.7699
16 731.6460
16 828.6735
16 761.2238
16 775.7953
16 821.4429

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Đô la Singapore/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Đô la Singapore SGD SGD VND 17 588.57 Đồng Việt Nam VND
2 Đô la Singapore SGD SGD VND 35 177.13 Đồng Việt Nam VND
3 Đô la Singapore SGD SGD VND 52 765.70 Đồng Việt Nam VND
4 Đô la Singapore SGD SGD VND 70 354.26 Đồng Việt Nam VND
5 Đô la Singapore SGD SGD VND 87 942.83 Đồng Việt Nam VND
10 Đô la Singapore SGD SGD VND 175 885.66 Đồng Việt Nam VND
15 Đô la Singapore SGD SGD VND 263 828.49 Đồng Việt Nam VND
20 Đô la Singapore SGD SGD VND 351 771.32 Đồng Việt Nam VND
25 Đô la Singapore SGD SGD VND 439 714.15 Đồng Việt Nam VND
100 Đô la Singapore SGD SGD VND 1 758 856.61 Đồng Việt Nam VND
500 Đô la Singapore SGD SGD VND 8 794 283.05 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: SGD/VND

.