Sự phát triển của Nhân dân tệ / Đô la Mỹ

CNY

Sự phát triển của USD / CNY

Ngày tốt nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Nhân dân tệ = 165.26589 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Nhân dân tệ = 120.38401 Đô la Mỹ