tiền của Colombia : Peso Colombia $

Colombia

Peso Colombia là đồng tiền của của Colombia. Mã của của Peso Colombia là COP. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Peso Colombia. Peso Colombia được chia thành 100 centavos. COP được quy định bởi Bank of the Republic, Colombia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Peso Colombia , tiền của Colombia

COP/tiền tệ chuyển đổi
1 COP = 0.0068 TWD
1 COP = 0.0314 JPY
1 COP = 0.0002 EUR
1 COP = 0.0081 THB
1 COP = 0.0945 AOA
1 COP = 0.0002 GBP
1 COP = 0.0010 MYR
1 COP = 0.0127 PHP
1 COP = 3.6023 LAK
1 COP = 0.0131 RUB

tiền tệ/COP chuyển đổi
1 VND = 0.1933 COP
1 CNY = 648.8715 COP
1 USD = 4617.3673 COP
1 KRW = 3.2874 COP
1 TWD = 146.0301 COP
1 JPY = 31.8568 COP
1 EUR = 4528.7600 COP
1 THB = 123.6245 COP
1 AOA = 10.5797 COP
1 GBP = 5163.3161 COP

Tiền Của Colombia

flag COP
.