tiền của Colombia : Peso Colombia $

Colombia

Peso Colombia là đồng tiền của của Colombia. Mã của của Peso Colombia là COP. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Peso Colombia. Peso Colombia được chia thành 100 centavos. COP được quy định bởi Bank of the Republic, Colombia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Peso Colombia , tiền của Colombia

COP/tiền tệ chuyển đổi
1 COP = 0.0002 EUR
1 COP = 0.0018 CNY
1 COP = 0.0287 JPY
1 COP = 0.0208 RUB
1 COP = 0.0002 GBP
1 COP = 0.0004 AUD
1 COP = 0.0011 MYR
1 COP = 0.0083 THB
1 COP = 0.0132 PHP
1 COP = 0.0000 BTC

tiền tệ/COP chuyển đổi
1 VND = 0.1575 COP
1 USD = 3636.3904 COP
1 KRW = 3.2876 COP
1 TWD = 127.5971 COP
1 EUR = 4329.0500 COP
1 CNY = 552.5335 COP
1 JPY = 34.7896 COP
1 RUB = 48.1737 COP
1 GBP = 4859.5964 COP
1 AUD = 2675.9532 COP

Tiền Của Colombia

flag COP