tiền của Colombia : Peso Colombia $

Colombia

Peso Colombia là đồng tiền của của Colombia. Mã của của Peso Colombia là COP. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Peso Colombia. Peso Colombia được chia thành 100 centavos. COP được quy định bởi Bank of the Republic, Colombia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Peso Colombia , tiền của Colombia

COP/tiền tệ chuyển đổi
1 COP = 0.0002 EUR
1 COP = 0.0019 CNY
1 COP = 0.0002 GBP
1 COP = 0.0296 JPY
1 COP = 0.0213 RUB
1 COP = 0.0012 MYR
1 COP = 0.0086 THB
1 COP = 0.0004 AUD
1 COP = 0.0000 BTC
1 COP = 0.0136 PHP

tiền tệ/COP chuyển đổi
1 VND = 0.1534 COP
1 USD = 3528.5057 COP
1 KRW = 3.2154 COP
1 TWD = 123.7801 COP
1 EUR = 4276.6900 COP
1 CNY = 537.9796 COP
1 GBP = 4720.0906 COP
1 JPY = 33.7827 COP
1 RUB = 46.9340 COP
1 MYR = 865.8897 COP

Tiền Của Colombia

flag COP