tiền của Cape Verde : Escudo Cape Verde Esc

Cape Verde

Escudo Cape Verde là đồng tiền của của Cape Verde. Mã của của Escudo Cape Verde là CVE. Chúng tôi sử dụng Esc làm biểu tượng của của Escudo Cape Verde. Escudo Cape Verde được chia thành 100 centavos. CVE được quy định bởi Bank of Cape Verde.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Escudo Cape Verde , tiền của Cape Verde

Tiền Của Cape Verde