Sự phát triển của Koruna Cộng hòa Séc / Rupiah Indonesia

CZK

Sự phát triển của IDR / CZK

Ngày tốt nhất để đổi từ Koruna Cộng hòa Séc sang Rupiah Indonesia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Koruna Cộng hòa Séc = 69 091.0378 Rupiah Indonesia

Ngày xấu nhất để đổi từ Koruna Cộng hòa Séc sang Rupiah Indonesia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Koruna Cộng hòa Séc = 22 422.6815 Rupiah Indonesia