Sự phát triển của Krone Đan Mạch / Cedi Ghana

DKK

Sự phát triển của GHS / DKK

Ngày tốt nhất để đổi từ Krone Đan Mạch sang Cedi Ghana là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Krone Đan Mạch = 203.4446 Cedi Ghana

Ngày xấu nhất để đổi từ Krone Đan Mạch sang Cedi Ghana là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Krone Đan Mạch = 19.5692 Cedi Ghana