Sự phát triển của euro / Afghani Afghanistan

EUR

Sự phát triển của AFN / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Afghani Afghanistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 10 519.3000 Afghani Afghanistan

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Afghani Afghanistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 5 434.6000 Afghani Afghanistan