Sự phát triển của euro / Gourde Haiti

EUR

Sự phát triển của HTG / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Gourde Haiti là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 17 278.6000 Gourde Haiti

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Gourde Haiti là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 3 926.4000 Gourde Haiti