Sự phát triển của Gourde Haiti / euro

HTG

Sự phát triển của EUR / HTG

Ngày tốt nhất để đổi từ Gourde Haiti sang euro là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Gourde Haiti = 254.686227 euro

Ngày xấu nhất để đổi từ Gourde Haiti sang euro là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Gourde Haiti = 57.875059 euro