tiền của Pháp : Franc Pháp FRF

Pháp

Vào 31 Th12 1959, franc pháp (FRF) đã thay thế cho old franc pháp (AFR). Vào 17 Th02 2002, euro (EUR) đã thay thế cho franc pháp (FRF). Mã của của Franc Pháp là FRF. Chúng tôi sử dụng FRF làm biểu tượng của của Franc Pháp.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Franc Pháp , tiền của Pháp

FRF/tiền tệ chuyển đổi
1 FRF = 0.1524 EUR
1 FRF = 1.2119 CNY
1 FRF = 0.1381 GBP
1 FRF = 19.2991 JPY
1 FRF = 13.8914 RUB
1 FRF = 0.7530 MYR
1 FRF = 5.5815 THB
1 FRF = 0.2493 AUD
1 FRF = 0.0000 BTC
1 FRF = 8.8779 PHP

tiền tệ/FRF chuyển đổi
1 VND = 0.0002 FRF
1 USD = 5.4120 FRF
1 KRW = 0.0049 FRF
1 TWD = 0.1899 FRF
1 EUR = 6.5596 FRF
1 CNY = 0.8252 FRF
1 GBP = 7.2397 FRF
1 JPY = 0.0518 FRF
1 RUB = 0.0720 FRF
1 MYR = 1.3281 FRF