Sự phát triển của Bảng Anh / Kuna Croatia

GBP

Sự phát triển của HRK / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Kuna Croatia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 1 248.2208 Kuna Croatia

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Kuna Croatia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 750.8148 Kuna Croatia