Sự phát triển của Kuna Croatia / Bảng Anh

HRK

Sự phát triển của GBP / HRK

Ngày tốt nhất để đổi từ Kuna Croatia sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Kuna Croatia = 133.18863 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Kuna Croatia sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Kuna Croatia = 79.81267 Bảng Anh