Sự phát triển của Bảng Anh / Sheqel Israel mới

GBP

Sự phát triển của ILS / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Sheqel Israel mới là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 880.3659 Sheqel Israel mới

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Sheqel Israel mới là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 375.4853 Sheqel Israel mới