Sự phát triển của Bảng Anh / Đồng Guilder Surinam

GBP

Sự phát triển của SRG / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đồng Guilder Surinam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 1 979 199.1184 Đồng Guilder Surinam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đồng Guilder Surinam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 496 744.6159 Đồng Guilder Surinam