Sự phát triển của Đồng Guilder Surinam / Bảng Anh

SRG

Sự phát triển của GBP / SRG

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000000 Đồng Guilder Surinam = 201.31068721 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000000 Đồng Guilder Surinam = 50.52548734 Bảng Anh