Sự phát triển của Bảng Anh / Đô la Mỹ

GBP

Sự phát triển của USD / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 210.8244 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 107.2602 Đô la Mỹ