chuyển đổi Bảng Anh (GBP) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi GBP/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

£
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 2900 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 2900 Đồng Việt Nam

GBP/VND chart

Lịch sử Bảng Anh / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày GBP /VND kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Bảng Anh = 36596,633480705 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Bảng Anh = 19710,380480545 Đồng Việt Nam
Date GBP/VND
29 569.3006
29 566.3171
29 607.2548
29 648.3788
29 499.0715
29 449.0487
29 449.0487
29 629.6505
29 431.0904
29 332.3533
29 270.7400
29 512.7653
29 446.2736
29 450.7838
29 587.1683
29 669.4924
29 658.4395
29 624.1605
29 614.4107
29 592.3148
29 592.3148
29 598.7228
29 789.0708
29 738.3788
29 463.6936
29 517.6383
29 452.7594
29 452.7594
29 541.2817
29 614.7008
29 670.1528
29 649.9682
29 699.4274
29 681.2925
29 683.4065
29 482.5769
29 633.6527
29 677.2013
29 757.8438
29 786.4771
29 752.4550
29 752.4550
29 916.5698
29 935.2230
30 244.6195
30 245.9190
30 364.6926
30 345.1332
30 345.1332
30 367.4636
chuyển đổi trong Kết quả -
1 GBP VND 1 Bảng Anh GBP = 29 569.30 Đồng Việt Nam VND
2 GBP VND 2 Bảng Anh GBP = 59 138.60 Đồng Việt Nam VND
15 GBP VND 15 Bảng Anh GBP = 443 539.51 Đồng Việt Nam VND
50 GBP VND 50 Bảng Anh GBP = 1 478 465.03 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Bảng Anh (GBP)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Bảng Anh = 29 569.30 Đồng Việt Nam
2 Bảng Anh = 59 138.60 Đồng Việt Nam
3 Bảng Anh = 88 707.90 Đồng Việt Nam
4 Bảng Anh = 118 277.20 Đồng Việt Nam
5 Bảng Anh = 147 846.50 Đồng Việt Nam
6 Bảng Anh = 177 415.80 Đồng Việt Nam
7 Bảng Anh = 206 985.10 Đồng Việt Nam
8 Bảng Anh = 236 554.40 Đồng Việt Nam
9 Bảng Anh = 266 123.71 Đồng Việt Nam
10 Bảng Anh = 295 693.01 Đồng Việt Nam
15 Bảng Anh = 443 539.51 Đồng Việt Nam
20 Bảng Anh = 591 386.01 Đồng Việt Nam
25 Bảng Anh = 739 232.52 Đồng Việt Nam
30 Bảng Anh = 887 079.02 Đồng Việt Nam
40 Bảng Anh = 1 182 772.02 Đồng Việt Nam
50 Bảng Anh = 1 478 465.03 Đồng Việt Nam
60 Bảng Anh = 1 774 158.04 Đồng Việt Nam
70 Bảng Anh = 2 069 851.04 Đồng Việt Nam
80 Bảng Anh = 2 365 544.05 Đồng Việt Nam
90 Bảng Anh = 2 661 237.05 Đồng Việt Nam
100 Bảng Anh = 2 956 930.06 Đồng Việt Nam
150 Bảng Anh = 4 435 395.09 Đồng Việt Nam
200 Bảng Anh = 5 913 860.12 Đồng Việt Nam
500 Bảng Anh = 14 784 650.30 Đồng Việt Nam
1 000 Bảng Anh = 29 569 300.60 Đồng Việt Nam