chuyển đổi Bảng Anh (GBP) Đồng Việt Nam (VND)

£
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi GBP/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 2 710 326.2837 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 2 710 326.2837 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bảng Anh / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày GBP /VND kể từ Wednesday, 31 May 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Bảng Anh = 36596.633480705 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Bảng Anh = 19710.380480545 Đồng Việt Nam
Date GBP/VND
29 240.5482
29 187.7794
29 097.6316
29 345.8512
29 058.9633
28 993.8308
28 993.8578
28 596.7556
27 771.0066
27 976.5395
27 103.2628
27 315.1364
27 196.5191
27 196.5318
27 129.5842
27 108.7289
28 149.1389
28 548.8560
28 785.8263
28 506.8790
28 506.9403
29 304.4152
29 878.4638
30 030.1256
30 360.4523
30 250.2780
30 407.0147
30 408.9740
29 952.8046
29 895.7945
29 599.5430
29 601.0374
29 548.7244
29 705.7791
29 705.8379
29 812.7722
29 992.0449
30 141.2036
29 970.5633
30 014.4830
30 011.9847
30 011.9017
29 957.3369
29 973.7650
30 301.0234
30 217.7706
30 327.9942
30 346.9078
30 346.8946
30 357.5704
chuyển đổi trong Kết quả -
1 GBP VND 1 Bảng Anh GBP = 29 240.55 Đồng Việt Nam VND
2 GBP VND 2 Bảng Anh GBP = 58 481.10 Đồng Việt Nam VND
15 GBP VND 15 Bảng Anh GBP = 438 608.22 Đồng Việt Nam VND
50 GBP VND 50 Bảng Anh GBP = 1 462 027.41 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Bảng Anh (GBP)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Bảng Anh = 29 240.55 Đồng Việt Nam
2 Bảng Anh = 58 481.10 Đồng Việt Nam
3 Bảng Anh = 87 721.64 Đồng Việt Nam
4 Bảng Anh = 116 962.19 Đồng Việt Nam
5 Bảng Anh = 146 202.74 Đồng Việt Nam
6 Bảng Anh = 175 443.29 Đồng Việt Nam
7 Bảng Anh = 204 683.84 Đồng Việt Nam
8 Bảng Anh = 233 924.39 Đồng Việt Nam
9 Bảng Anh = 263 164.93 Đồng Việt Nam
10 Bảng Anh = 292 405.48 Đồng Việt Nam
15 Bảng Anh = 438 608.22 Đồng Việt Nam
20 Bảng Anh = 584 810.96 Đồng Việt Nam
25 Bảng Anh = 731 013.71 Đồng Việt Nam
30 Bảng Anh = 877 216.45 Đồng Việt Nam
40 Bảng Anh = 1 169 621.93 Đồng Việt Nam
50 Bảng Anh = 1 462 027.41 Đồng Việt Nam
60 Bảng Anh = 1 754 432.89 Đồng Việt Nam
70 Bảng Anh = 2 046 838.37 Đồng Việt Nam
80 Bảng Anh = 2 339 243.86 Đồng Việt Nam
90 Bảng Anh = 2 631 649.34 Đồng Việt Nam
100 Bảng Anh = 2 924 054.82 Đồng Việt Nam
150 Bảng Anh = 4 386 082.23 Đồng Việt Nam
200 Bảng Anh = 5 848 109.64 Đồng Việt Nam
500 Bảng Anh = 14 620 274.10 Đồng Việt Nam
1 000 Bảng Anh = 29 240 548.20 Đồng Việt Nam