chuyển đổi Bảng Anh (GBP) Đồng Việt Nam (VND)

£
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi GBP/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 2 788 985.0397 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 2 788 985.0397 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bảng Anh / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày GBP /VND kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Bảng Anh = 36596.633480705 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Bảng Anh = 19710.380480545 Đồng Việt Nam
Date GBP/VND
30 402.1686
30 409.4011
30 284.2536
30 099.1352
30 188.3607
30 220.9892
30 221.0382
30 364.5636
30 208.3954
30 186.0342
30 054.9807
30 169.5906
30 206.9507
30 208.0812
30 275.1160
30 409.8423
30 475.7761
30 549.6267
30 220.7833
30 230.6773
30 230.6773
30 498.8354
30 733.2037
30 738.1103
30 350.8554
30 240.6689
30 235.2476
30 235.2476
30 060.6887
30 005.7519
29 934.9856
29 966.3225
30 188.7169
30 196.1263
30 186.8413
30 170.0489
30 357.0861
30 443.1382
30 770.6328
31 089.4904
31 050.1758
31 050.1758
31 072.1334
30 452.8759
30 399.1724
30 485.1226
30 548.6776
30 541.6777
30 541.6777
30 446.5242
chuyển đổi trong Kết quả -
1 GBP VND 1 Bảng Anh GBP = 30 402.17 Đồng Việt Nam VND
2 GBP VND 2 Bảng Anh GBP = 60 804.34 Đồng Việt Nam VND
15 GBP VND 15 Bảng Anh GBP = 456 032.53 Đồng Việt Nam VND
50 GBP VND 50 Bảng Anh GBP = 1 520 108.43 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Bảng Anh (GBP)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Bảng Anh = 30 402.17 Đồng Việt Nam
2 Bảng Anh = 60 804.34 Đồng Việt Nam
3 Bảng Anh = 91 206.51 Đồng Việt Nam
4 Bảng Anh = 121 608.67 Đồng Việt Nam
5 Bảng Anh = 152 010.84 Đồng Việt Nam
6 Bảng Anh = 182 413.01 Đồng Việt Nam
7 Bảng Anh = 212 815.18 Đồng Việt Nam
8 Bảng Anh = 243 217.35 Đồng Việt Nam
9 Bảng Anh = 273 619.52 Đồng Việt Nam
10 Bảng Anh = 304 021.69 Đồng Việt Nam
15 Bảng Anh = 456 032.53 Đồng Việt Nam
20 Bảng Anh = 608 043.37 Đồng Việt Nam
25 Bảng Anh = 760 054.22 Đồng Việt Nam
30 Bảng Anh = 912 065.06 Đồng Việt Nam
40 Bảng Anh = 1 216 086.74 Đồng Việt Nam
50 Bảng Anh = 1 520 108.43 Đồng Việt Nam
60 Bảng Anh = 1 824 130.12 Đồng Việt Nam
70 Bảng Anh = 2 128 151.80 Đồng Việt Nam
80 Bảng Anh = 2 432 173.49 Đồng Việt Nam
90 Bảng Anh = 2 736 195.17 Đồng Việt Nam
100 Bảng Anh = 3 040 216.86 Đồng Việt Nam
150 Bảng Anh = 4 560 325.29 Đồng Việt Nam
200 Bảng Anh = 6 080 433.72 Đồng Việt Nam
500 Bảng Anh = 15 201 084.30 Đồng Việt Nam
1 000 Bảng Anh = 30 402 168.60 Đồng Việt Nam