chuyển đổi Bảng Anh (GBP) Đồng Việt Nam (VND)

£

Bộ chuyển đổi Bảng Anh/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of England, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 3 277 807.9996 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 2 865 246.3086 Đồng Việt Nam

Tiền Của Vương Quốc Anh

flag GBP
  • ISO4217 : GBP
  • Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Vương quốc Anh, Vương quốc Anh, Guernsey, Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich, Đảo Man, Jersey, Tristan da Cunha

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Bảng Anh/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bảng Anh GBP GBP VND 32 355.55 Đồng Việt Nam VND
2 Bảng Anh GBP GBP VND 64 711.10 Đồng Việt Nam VND
3 Bảng Anh GBP GBP VND 97 066.65 Đồng Việt Nam VND
4 Bảng Anh GBP GBP VND 129 422.20 Đồng Việt Nam VND
5 Bảng Anh GBP GBP VND 161 777.74 Đồng Việt Nam VND
10 Bảng Anh GBP GBP VND 323 555.49 Đồng Việt Nam VND
15 Bảng Anh GBP GBP VND 485 333.23 Đồng Việt Nam VND
20 Bảng Anh GBP GBP VND 647 110.98 Đồng Việt Nam VND
25 Bảng Anh GBP GBP VND 808 888.72 Đồng Việt Nam VND
100 Bảng Anh GBP GBP VND 3 235 554.88 Đồng Việt Nam VND
500 Bảng Anh GBP GBP VND 16 177 774.40 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: GBP/VND

Lịch sử Bảng Anh / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày GBP /VND kể từ Thứ sáu, 12 Tháng sáu 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Bảng Anh = 32 778.0800 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Bảng Anh = 28 652.4631 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / GBP

Date GBP/VND
32 519.8260
32 672.9173
32 637.6857
32 627.5274
32 656.0067
32 049.3574
32 048.0259
32 282.7217
31 722.1765
31 876.5247
31 788.8468
31 970.1074
32 067.7603
31 880.0705
32 067.6520
32 316.6578
32 024.4758
31 540.5024
31 554.7250
31 580.9866
31 302.4182
31 201.9707
31 427.2961
31 089.6020
30 919.7499
30 835.1953
30 897.5226
30 989.3029
31 048.6693
30 562.4167
30 687.0523
29 974.1037
30 196.3710
30 005.5560
30 283.7128
30 055.6783
29 810.5691
29 771.8126
29 794.2755
30 495.0017
30 924.3611
30 392.4176
30 309.9738
30 334.9991
30 218.0058
29 769.1944
29 346.1336
29 055.7884
28 952.0915
28 661.8410
28 849.9140
29 111.7092