chuyển đổi Dalasi Gambia (GMD) Lia Thổ Nhĩ Kỳ (TRY)

D
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi GMD/TRY được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Dalasi Gambia sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Dalasi Gambia = 78.67748 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày xấu nhất để đổi từ Dalasi Gambia sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Dalasi Gambia = 78.67748 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Lịch sử Dalasi Gambia / Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Lịch sử của giá hàng ngày GMD /TRY kể từ Wednesday, 31 May 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Dalasi Gambia = 0.14469374006109 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

tối thiểu trên

  • 1 Dalasi Gambia = 0.040883530282675 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Date GMD/TRY
0.11825
0.11853
0.11856
0.11856
0.11833
0.11825
0.11773
0.11750
0.11719
0.11772
0.11772
0.11720
0.11706
0.11690
0.11711
0.11700
0.11706
0.11706
0.11698
0.11663
0.11615
0.11619
0.11628
0.11611
0.11611
0.11548
0.11555
0.11556
0.11514
0.11536
0.11528
0.11528
0.11460
0.11501
0.11507
0.11480
0.11494
0.11493
0.11493
0.11483
0.11543
0.11673
0.11656
0.11650
0.11653
0.11653
0.11624
0.11605
0.11607
0.11596
chuyển đổi trong Kết quả -
10 GMD TRY 10 Dalasi Gambia GMD = 1.18 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
20 GMD TRY 20 Dalasi Gambia GMD = 2.37 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
150 GMD TRY 150 Dalasi Gambia GMD = 17.77 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
500 GMD TRY 500 Dalasi Gambia GMD = 59.24 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY

bảng chuyển đổi

Dalasi Gambia (GMD)/Lia Thổ Nhĩ Kỳ (TRY)
10 Dalasi Gambia = 1.18 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
20 Dalasi Gambia = 2.37 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
30 Dalasi Gambia = 3.55 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
40 Dalasi Gambia = 4.74 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
50 Dalasi Gambia = 5.92 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
60 Dalasi Gambia = 7.11 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
70 Dalasi Gambia = 8.29 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
80 Dalasi Gambia = 9.48 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
90 Dalasi Gambia = 10.66 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
100 Dalasi Gambia = 11.85 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
150 Dalasi Gambia = 17.77 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
200 Dalasi Gambia = 23.70 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
250 Dalasi Gambia = 29.62 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
300 Dalasi Gambia = 35.54 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
400 Dalasi Gambia = 47.39 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
500 Dalasi Gambia = 59.24 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
600 Dalasi Gambia = 71.09 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
700 Dalasi Gambia = 82.94 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
800 Dalasi Gambia = 94.78 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
900 Dalasi Gambia = 106.63 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
1 000 Dalasi Gambia = 118.48 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
1 500 Dalasi Gambia = 177.72 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
2 000 Dalasi Gambia = 236.96 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
5 000 Dalasi Gambia = 592.40 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
10 000 Dalasi Gambia = 1 184.80 Lia Thổ Nhĩ Kỳ