chuyển đổi Bạc (XAG) Đồng Việt Nam (VND)

XAG
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi XAG/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạc sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạc = 28 605 786.9989 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạc sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạc = 28 605 786.9989 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bạc / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày XAG /VND kể từ Wednesday, 27 March 2013.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Bạc = 598109.67123649 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Bạc = 27972.536458734 Đồng Việt Nam
Date XAG/VND
344 189.5858
339 458.7919
339 406.8977
339 406.8339
343 654.1263
329 792.4115
327 457.4631
332 500.1461
335 784.4150
337 073.6988
337 074.2226
338 135.0932
337 562.2029
347 879.2700
322 149.9197
292 008.1634
294 013.7137
294 013.9794
286 057.8700
286 605.8392
296 574.3249
302 970.0199
343 591.5734
342 569.6961
342 570.4129
366 314.1474
391 786.0272
394 984.9516
392 932.7877
404 164.2977
404 175.1446
404 186.2288
404 466.4046
399 005.7670
398 684.9037
390 039.1701
385 747.5013
386 337.4155
386 338.4111
411 652.2890
416 547.0161
418 798.2810
431 610.4782
432 864.8093
428 309.3063
428 308.3188
428 404.5776
426 767.4790
423 510.1662
413 807.6661
chuyển đổi trong Kết quả -
1 XAG VND 1 Bạc XAG = 339 450.59 Đồng Việt Nam VND
2 XAG VND 2 Bạc XAG = 678 901.19 Đồng Việt Nam VND
15 XAG VND 15 Bạc XAG = 5 091 758.90 Đồng Việt Nam VND
50 XAG VND 50 Bạc XAG = 16 972 529.68 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Bạc (XAG)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Bạc = 339 450.59 Đồng Việt Nam
2 Bạc = 678 901.19 Đồng Việt Nam
3 Bạc = 1 018 351.78 Đồng Việt Nam
4 Bạc = 1 357 802.37 Đồng Việt Nam
5 Bạc = 1 697 252.97 Đồng Việt Nam
6 Bạc = 2 036 703.56 Đồng Việt Nam
7 Bạc = 2 376 154.16 Đồng Việt Nam
8 Bạc = 2 715 604.75 Đồng Việt Nam
9 Bạc = 3 055 055.34 Đồng Việt Nam
10 Bạc = 3 394 505.94 Đồng Việt Nam
15 Bạc = 5 091 758.90 Đồng Việt Nam
20 Bạc = 6 789 011.87 Đồng Việt Nam
25 Bạc = 8 486 264.84 Đồng Việt Nam
30 Bạc = 10 183 517.81 Đồng Việt Nam
40 Bạc = 13 578 023.74 Đồng Việt Nam
50 Bạc = 16 972 529.68 Đồng Việt Nam
60 Bạc = 20 367 035.62 Đồng Việt Nam
70 Bạc = 23 761 541.55 Đồng Việt Nam
80 Bạc = 27 156 047.49 Đồng Việt Nam
90 Bạc = 30 550 553.42 Đồng Việt Nam
100 Bạc = 33 945 059.36 Đồng Việt Nam
150 Bạc = 50 917 589.04 Đồng Việt Nam
200 Bạc = 67 890 118.72 Đồng Việt Nam
500 Bạc = 169 725 296.80 Đồng Việt Nam
1 000 Bạc = 339 450 593.60 Đồng Việt Nam