tiền của Guinea : Franc Guinea Fr

Guinea

Franc Guinea là đồng tiền của của Guinea. Mã của của Franc Guinea là GNF. Chúng tôi sử dụng Fr làm biểu tượng của của Franc Guinea. Franc Guinea được chia thành 100 centimes. GNF được quy định bởi Central Bank of the Republic of Guinea.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Franc Guinea , tiền của Guinea

GNF/tiền tệ chuyển đổi
1 GNF = 0.0036 TWD
1 GNF = 0.0155 JPY
1 GNF = 0.0040 THB
1 GNF = 0.4709 KHR
1 GNF = 0.0001 EUR
1 GNF = 0.0005 MYR
1 GNF = 0.0064 PHP
1 GNF = 1.9602 LAK
1 GNF = 0.0004 AED
1 GNF = 0.0594 AOA

tiền tệ/GNF chuyển đổi
1 VND = 0.3599 GNF
1 CNY = 1232.9026 GNF
1 KRW = 6.4881 GNF
1 USD = 8491.2440 GNF
1 TWD = 277.1926 GNF
1 JPY = 64.4030 GNF
1 THB = 251.7947 GNF
1 KHR = 2.1234 GNF
1 EUR = 9149.7400 GNF
1 MYR = 1893.0431 GNF

Tiền Của Guinea

flag GNF
.