tiền của Guinea : Franc Guinea Fr

Guinea

Franc Guinea là đồng tiền của của Guinea. Mã của của Franc Guinea là GNF. Chúng tôi sử dụng Fr làm biểu tượng của của Franc Guinea. Franc Guinea được chia thành 100 centimes. GNF được quy định bởi Central Bank of the Republic of Guinea.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Franc Guinea , tiền của Guinea

GNF/tiền tệ chuyển đổi
1 GNF = 0.0008 CNY
1 GNF = 0.0041 THB
1 GNF = 0.0156 JPY
1 GNF = 0.0034 TWD
1 GNF = 0.0001 EUR
1 GNF = 0.0063 PHP
1 GNF = 0.0001 GBP
1 GNF = 0.0005 MYR
1 GNF = 0.0000 BTC
1 GNF = 0.4681 KHR

tiền tệ/GNF chuyển đổi
1 VND = 0.3730 GNF
1 USD = 8673.3737 GNF
1 KRW = 6.7514 GNF
1 LAK = 0.5787 GNF
1 CNY = 1296.6430 GNF
1 THB = 244.6648 GNF
1 JPY = 64.2884 GNF
1 TWD = 292.8690 GNF
1 EUR = 9155.7000 GNF
1 PHP = 157.8011 GNF

Tiền Của Guinea

flag GNF
.