Sự phát triển của Rupiah Indonesia / Rúp Nga

IDR

Sự phát triển của RUB / IDR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupiah Indonesia sang Rúp Nga là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Rupiah Indonesia = 59.769817 Rúp Nga

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupiah Indonesia sang Rúp Nga là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Rupiah Indonesia = 21.942516 Rúp Nga